Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. BSCK2. Phan Tùng Lĩnh (p.Trưởng khoa Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0