Bạn tìm được 133 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

ThS. Đặng Thị Thúy (Phụ trách khoa Nhi)

5

Khoa : Nhi

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Phí khám

200.000 đ

Đang nhận khám

TS. Nguyễn Thu Hương (trưởng khoa Thận và lọc máu A11)

5

Khoa : Thận và lọc máu

Đơn vị : BV Nhi TW

Phí khám

200.000 đ

Đang nhận khám

BSCK2. Bùi Công Thắng (trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

5

Khoa : Điều trị tự nguyện

Đơn vị : BV Nhi TW

Phí khám

200.000 đ

Đang nhận khám

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà (Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt)

5

Khoa : Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Phí khám

300.000 đ

Đang nhận khám

TS.BSNT. Lê Ngọc Duy (Trưởng khoa cấp cứu và chống độc)

5

Khoa : Cấp cứu và chống độc

Đơn vị : BV Nhi TW

Phí khám

500.000 đ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

ThS. Lê Đình Công (Phó khoa chuẩn đoán hình ảnh)

5

Khoa : Chuẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Nhi TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Phan Bình Dương (Phụ trách khoa Cấp cứu)

5

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Lê Thị Hương Giang (Phó trưởng khoa Khúc xạ - Mắt trẻ em)

5

Khoa : Khúc xạ

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Lữ Lan Vi (Trưởng khoa Nhi B-Nhi C)

5

Khoa : Nhi

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Thị Nga (p.Trưởng khoa Khám bệnh)

5

Khoa : Nhi

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Phí khám

150.000 đ