Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà (Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tạo hình

Chuyên khoa : Ngoại, phẫu thuật tạo hình

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0