Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS.BSNT. Lê Ngọc Duy (Trưởng khoa cấp cứu và chống độc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Cấp cứu và chống độc

Chuyên khoa : Cấp cứu nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 500.000 đ