Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

ThS. Lê Đình Công (Phó khoa chuẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chuẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ