Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Hồng Quang (trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu , Khoa Nội tim mạch

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0