Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS.BSCK2. Lê Sỹ Hùng (Trưởng phòng khám Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Tai - Mũi - Họng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ