Bạn tìm được 46 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Không thể nhận khám

ThS. Trần Khánh Sâm (phó khoa Kết - Giác mạc)

5

Khoa : Kết - Giác mạc

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Bá Tiến (Phó khoa Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Đỗ Tấn (Trưởng khoa Glocom)

5

Khoa : Glocom

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Nguyễn Xuân Tịnh (Trưởng khoa Mắt trẻ em)

5

Khoa : Mắt trẻ em

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Phạm Thị Bích Mận (BS khoa Mắt)

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

200.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Lê Thị Bích Diệp (BS chuyên khoa Mắt)

5

Khoa : Điều trị tổng hợp

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

300.000 đ