Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Lê Thị Bích Diệp (BS chuyên khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Mắt, Mắt trẻ em

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0