Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Phạm Thị Bích Mận (BS khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0