Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thanh (Phó khoa Đáy mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Đáy mắt

Chuyên khoa : Mắt, Dịch kính - Võng mạc

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0