Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Bá Tiến (Phó khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ