Bạn tìm được 46 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Không thể nhận khám

BSCK1. Đặng Thị Thiềm (Trưởng khoa Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Xây Dựng

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

ThS.BSCK2. Phạm Thị Hồng Dương (BS khoa Đơn nguyên Khúc xạ - Mắt trẻ em)

5

Khoa : Khám Bệnh

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Lê Thị Ngọc Chính (phó trưởng khoa Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Trần Thị Lan Hương (Phụ trách khám Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Ngô Văn Thắng (BS khoa Chấn thương)

5

Khoa : Chấn thương

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Lê Thị Hương Giang (Phó trưởng khoa Khúc xạ - Mắt trẻ em)

5

Khoa : Khúc xạ

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

ThS. Trần Khánh Sâm (phó khoa Kết - Giác mạc)

5

Khoa : Kết - Giác mạc

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Đỗ Tấn (Trưởng khoa Glocom)

5

Khoa : Glocom

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Bá Tiến (Phó khoa Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Nguyễn Xuân Tịnh (Trưởng khoa Mắt trẻ em)

5

Khoa : Mắt trẻ em

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ