Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BS. Kiều Thanh Bình

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BS Triệu Văn Chinh

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết