Bạn tìm được 7 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Thường xuyên  

Đang nhận tư vấn

Tổng đài AHF

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Thường xuyên  

Đang nhận tư vấn

BS. Kiều Thanh Bình

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Thường xuyên  

Đang nhận tư vấn

BS Triệu Văn Chinh

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Thường xuyên  

Đang nhận tư vấn

Tư vấn 1 Ánh Nguyệt (Miền Bắc )

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Tư vấn 2 Đặng Hà Sơn (Miền Bắc )

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Thường xuyên  

Đang nhận tư vấn

Tư vấn 3 Lê Đình Hồng Phúc (miền Nam )

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Thường xuyên  

Đang nhận tư vấn

Tư vấn 4 Nguyễn Đồng Thụy (Miền Nam )

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : AHF

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết