Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Phạm Văn Hùng (Phụ trách khoa Sản)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Da liễu, Sản khoa, Nam khoa, Ngoại - sản

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Duy Hưng

  5

 • Nguyễn Duy Hưng

  5

 • Tẩn Kim Bình

  5

 • Nguyễn Công bình

  5

 • Nguyễn Tiến

  5

 • Trần Đình Chính

  5

 • Trần Quốc Huyên

  5

 • Nguyễn Túy Hồng

  5

 • Vu Quang

  5

 • Trần Thị Thu Trang

  5