Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Phạm Văn Hùng (Phụ trách khoa Sản)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Da liễu, Sản khoa, Nam khoa, Ngoại - sản

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Như thuần

  5

 • Nguyễn Văn Tuấn

  5

 • Đỗ Tiến quyết

  5

 • Đỗ Tiến quyết

  5

 • Mai Anh Quân

  5

 • Lê Phúc Thông

  4

 • Trần Văn Tiệp

  5

 • Phạm Đức Sơn

  5

 • Hồ Viết Linh

  4

 • Nguyễn Văn Thắng

  5