Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Bs Lê Văn Thiệu

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhiễm khuẩn tổng hợp

Chuyên khoa : Viêm gan, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, HIV, Covid-19 và hậu Covid 19

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1989

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Thành Đạt

  5

 • Nguyễn Hiền

  5

 • ta thang

  5

 • Nguyễn Hồng Hải

  5

 • Nguyen Hoangbach

  5

 • ho phuong linh

  5

 • ho phuong linh

  5

 • ho phuong linh

  5

 • ho phuong linh

  5

 • lê thị nguyệt

  5