Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

THs. Bs Vũ Văn Chiểu

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : HIV, Covid-19 và hậu Covid 19

Đơn vị : Bộ Y Tế

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Đức Đại

  5

 • Nguyễn Thanh Sơn

  5

 • Đinh Thế Anh

  5

 • Dang Bao Tram

  5

 • TRẦN NGỌC HOẰNG

  5

 • Trần Thị Hơi

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Châu Võ Hoàng Trâm

  5

 • Hoàng Thu Trúc

  5

 • nguyễn ngọc minh

  5