Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Kim Thư (P.trưởng khoa Virus ký sinh trùng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Virus-Kí sinh trùng

Chuyên khoa : Viêm gan, Tư vấn vacxin và tiêm chủng, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Le Thanh

  5

 • Le Thanh

  5

 • Đào Văn Quang

  5

 • Nguyen Manh quang

  5

 • Phạm Đức Hiệp

  5

 • Mao Van Hiep

  5

 • Đinh Thị Hoài Thu

  5

 • Lê Xuân Thưởng

  5

 • Hoàng Thanh Hải

  5

 • Nguyen Van Tan

  4