Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Kim Thư (P.trưởng khoa Virus ký sinh trùng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Virus-Kí sinh trùng

Chuyên khoa : Viêm gan, Tư vấn vacxin và tiêm chủng, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Van Tan

  4

 • Hoang Vankhuoc

  5

 • Hồ Công Duẩn

  5

 • Dang Lê

  5

 • Mao Van Hiep

  5

 • Lê Thị Phương Thảo

  5

 • NGUYỄN THỊ THU HẰNG nguyễn

  5

 • Nguyễn Thị Tình

  5

 • Trinh Dinh Khoa

  5

 • Dang Bao Tram

  5