Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Kim Thư (P.trưởng khoa Virus ký sinh trùng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Virus-Kí sinh trùng

Chuyên khoa : Viêm gan, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, COVID-19

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Xuân Tới

  5

 • Tran Minh Khue

  5

 • Luong Thi hien

  5

 • Luong Thi hien

  5

 • Hoang Văn Quân

  5

 • Hà Văn Thành

  4

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • Truong Van Quoc Bao

  5

 • Do Thi thy duong

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5