Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Kim Thư (P.trưởng khoa Virus ký sinh trùng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Virus-Kí sinh trùng

Chuyên khoa : Viêm gan, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Thúy

  5

 • Trần Thanh Lịch

  5

 • Lê Mai Thu

  5

 • Trần Thanh Lịch

  5

 • Ngô Hoa Vượng

  5

 • Lê Đức Khang

  5

 • Trần Thị Thu

  5

 • Trần Thị Thu

  5

 • TRẦN Nguyên Hãn

  5

 • Mã Ngọc Khoa

  5