Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Nguyên Huyền (Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Viêm gan

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0