Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2. Nguyễn Nguyên Huyền (Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Viêm gan, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, Virus - Ký sinh trùng, HIV, Covid-19 và hậu Covid 19

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đinh Thị Kim Phượng

  5

 • trần thị xuân

  5

 • Hà Văn Thành

  5

 • Đinh Thế Anh

  5

 • Trinh Thi Hong Nhung

  5

 • Nguyễn Văn Cao

  5

 • Hà Văn Thành

  5

 • Mao Van Hiep

  5

 • Lê Diên Hoà

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5