Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Nguyên Huyền (Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Viêm gan, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, Virus - Ký sinh trùng, HIV

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Mao Van Hiep

  5

 • Lê Diên Hoà

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Phạm Hằng

  5

 • NGUYEN CAO TRI

  5