Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Khám Bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

ThS.BSCK2.BSNT.Thầy Thuốc Ưu Tú. Lê Danh Vinh (BS khoa Thận-Tiết niệu)

5

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Nguyên trưởng khoa Da Liễu)

5

Khoa : Da Liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BS. Nguyễn Tuấn Hải ( Trưởng phòng C6 Viện tim mạch Quốc gia - BV Bạch Mai )

4.8

Khoa : Viện Tim Mạch

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK2. Vũ Công Khanh (p. Trưởng khoa Sản)

5

Khoa : Phụ Sản

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.8

Khoa : Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ