Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2.BSNT. Lê Danh Vinh (BS khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Năng Đồng

  5

 • Nguyễn Năng Đồng

  5

 • Nguyễn Hà Quang

  5

 • Nguyen Dang Thin

  5

 • Nguyen Vannguyen

  5

 • Lê Mạnh Cường

  5

 • Vu Quang

  5

 • Lê Việt Hà

  5

 • Trương Tấn lợi

  5

 • Trương Tấn lợi

  5