Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS.BSCK2.BSNT.Thầy Thuốc Ưu Tú. Lê Danh Vinh (BS khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Nguyễn văn Việt

  5

 • Phan Văn Trung

  5

 • Nguyễn Quang Vinh

  5

 • nguyễn hữu môn

  5

 • Nguyễn Việt Thọ

  5

 • Khuất Văn Lục

  5

 • Thai Dac Toan

  5

 • Đỗ trung Quân

  5

 • Nguyễn Thị Hoàng

  5