Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2.BSNT. Lê Danh Vinh (BS khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0