Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Nguyên trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trương Quốc Thành

  5

 • Phạm Thanh bình

  5

 • Nguyễn Minh Tuyên

  5

 • Trần Gia Hùng Gia Hùng

  5

 • hồ anh đức

  5

 • Nguyễn Thị bích luận

  5

 • võ thị kim yến

  5

 • Nguyễn Ngọc Năng

  5

 • hoàng văn

  5

 • nguyễn kiều trang

  5