Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Nguyên trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Dương Hoàng Lâm

  5

 • nguyễn hữu minh long

  5

 • Nguyễn Văn Thành

  5

 • nguyễn văn tiến

  5

 • Nguyễn Thanh Điền

  5

 • Phùng Mạnh Tuấn

  5

 • Hoàng Kim Tuấn

  5

 • nguyễn Trung Khoa

  5

 • Phạm Thế Lượng

  5

 • Trần Công Thắng

  5