Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bui Le Hien

  5

 • Hoàng Nguyên khoa

  5

 • Hoàng Nguyên khoa

  5

 • Luong Tu Nam

  5

 • Đào Hồng Lê

  5

 • ta thang

  5

 • Phạm Thị Hằng

  5

 • Cao Thị Chung

  5

 • Thai Lan Chi

  5

 • Thai Lan Chi

  5