Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Nguyên trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nhữ văn lợi

  5

 • Bùi Kim Khánh

  5

 • Nguyễn văn Hoàng

  5

 • từ duy quân

  5

 • Nguyễn thị Yên

  5

 • nông văn thịnh

  5

 • Nguyễn Văn Duy

  5

 • Tuấn Anh

  5

 • Đoàn Minh Hải

  5

 • Nguyễn Chí Kiên

  5