Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyên Tuấn Long

  5

 • Dương Minh Nhất

  5

 • Nguyễn Thành Long

  5

 • nhữ thanh tuyền

  5

 • Nguyễn Thị Nguyệt

  5

 • Hoang Minh Thanh

  5

 • Hoang Minh Thanh

  5

 • Nguyễn Văn Cường

  5

 • Đàm Minh Thành

  5

 • Phạm Xuân Thuỷ

  5