Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Như Hoà

  5

 • Lê Trần Hà

  5

 • Nguyễn Văn Dương

  5

 • Nguyễn Thị May

  5

 • Trần Cảnh

  5

 • Chu Hồng Hạnh

  5

 • Le Thanh

  5

 • Luu Khanh An

  5

 • Hồ Xuân Quang

  5

 • Trần Tuấn Anh

  5