Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Mỹ Hà (Trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Thai Dac Toan

  5

 • Lê Xuân Trung

  5

 • Nguyễn Tử Tâm

  5

 • Nguyễn Minh Dũng

  5

 • Phạm Quốc Trung

  5

 • Dang Xuân Minh

  5

 • Nguyễn Nam Hải

  5

 • Lương Đinh Liêm

  5

 • Lê Văn Chung

  5

 • Nguyễn Quốc Huy

  5