Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Thị thanh hương

  5

 • Hà Huy Bảng

  5

 • Vũ Thị Vẻ

  5

 • Phạm Đình Chung

  5

 • Ngô Quang Hưng

  5

 • Trần Minh Hoa

  5

 • Nguyễn Minh Phương

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • Vũ Nguyên Hưng

  5

 • Võ Thị Gấm Thị Gấm

  5