Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • hoàng đàn

  5

 • Lê Thanh Nghị

  5

 • Nguyễn Đức Ước

  5

 • Nguyen Thi Tuong

  5

 • Đoàn Văn Thái

  5

 • Đoàn Văn Thái

  5

 • HOÀNG LÊ MINH

  5

 • hoàng thanh hùng

  5

 • Nguyễn Sĩ Nam

  5

 • Nguyen Huong

  5