Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn KHẮC BẮC

  5

 • Phan Tuấn Anh

  5

 • Phùng Thanh Hòa

  5

 • Phùng Thanh Hòa

  5

 • Hà Thị Thu

  5

 • Trần Hà Nam

  5

 • Le Doanh

  5

 • Nông Hữu Chính

  5

 • Hà Trung Đức

  5

 • nguyen xuanlong

  5