Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Pham Phuthanh

  1

 • Phạm Minh Huyền

  5

 • Nguyễn Thị Tình

  5

 • Lê Quang Sô

  5

 • Trịnh Xuân Cường

  5

 • Nguyễn Thị Hằng

  5

 • Phạm Văn Khoan

  5

 • Pham Phuthanh

  5

 • Trịnh Xuân Cường

  5

 • Nguyễn Văn Trải

  4