Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đỗ Thanh Bình

  1

 • Lê Minh Danh

  5

 • Tran Van Huan

  5

 • Vương Văn Tam

  5

 • Vu Trong Tan

  5

 • Vu Trong Tan

  5

 • Nguyễn Hoàng Tuấn

  5

 • Phùng Thanh Hòa

  5

 • Le Ducanh

  5

 • Lâm Quang Thi

  5