Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nông Hữu Chính

  5

 • Hà Trung Đức

  5

 • nguyen xuanlong

  5

 • Dương Thị Châu

  5

 • Huỳnh Ngọc Thuận

  5

 • Dương Thị Châu

  5

 • Trần Văn Nam

  5

 • Võ Thu Hà

  5

 • Võ Thu Hà

  5

 • lê tử anh

  5