Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Hoa

  5

 • Hứa Vũ Phong

  5

 • Le Thi Hong Hai

  5

 • Hoang Thihoaithanh

  5

 • Thai Thi Hien Luong

  5

 • Trần Trung Hiếu

  5

 • Dam Quanghanh

  5

 • Nguyễn Thị Hồng

  5

 • Pham Phuthanh

  1

 • Phạm Minh Huyền

  5