Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đặng Ngọc Dương

    5

  • Tran Danh Thang

    5