Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS.BSCK2. Hà Thị Minh Nguyệt (Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nội thần kinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Phí khám : 150.000 đ

 • Vũ Nguyên Hưng

  5

 • Võ Thị Gấm Thị Gấm

  5

 • Bành Thị Huệ

  5

 • Hà Văn Thành

  5

 • Đỗ Thanh Tú

  5

 • Nguyen Van Quy

  5

 • Nguyễn xuân Huynh

  5

 • lê Huỳnh Huyên

  5

 • Đinh Văn Kỳ

  5

 • Nguyễn Hồng Phúc

  5