Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS. Nguyễn Tuấn Hải (Trưởng phòng C6-Viện tim mạch - BV Bạch Mai)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Bệnh lý mạch máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hồ Thị Lương

  5

 • Chu Quang Sang

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Phankhac Trang

  5

 • Phankhac Trang

  5

 • Nguyễn Hồng Đạt

  5

 • Phạm Thanh trúc

  5

 • Đỗ Thị Mai

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Ngo Tuan Binh

  5