Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS. Nguyễn Tuấn Hải (Trưởng phòng C6-Viện tim mạch - BV Bạch Mai)

4.5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Bệnh lý mạch máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Yến Hằng

  2

 • Võ Xuân Bính

  5

 • Trinh Oanh

  5

 • Nguyễn Văn Xuân

  5

 • Lê Hữu Điền

  5

 • Hoài Đỗ

  1

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Trần Văn lãm

  5

 • Nguyễn Văn Nguyên

  5

 • Lê Tý

  5