Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS. Nguyễn Tuấn Hải ( Trưởng phòng C6 Viện tim mạch Quốc gia - BV Bạch Mai )

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Bệnh lý mạch máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vũ Thị Thanh Huyền

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • hoang thi oanh

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Đào Thị Hồng Mai

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Phạm Quang Tú

  5

 • Phan Hoang Anh

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5