Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Vũ Công Khanh (p. Trưởng khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Linh Quang Thái

  5

 • Nguyễn Thị Tâm Anh

  5

 • Nguyen Van trung

  5

 • Võ Thị Bình

  5

 • Nguyễn Thị Kim Hương

  5