Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Vũ Công Khanh (p. Trưởng khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lo Cuong Hung

  5

 • Võ Viết Bình

  5

 • Vũ Thị Hồng Thơm

  5

 • Vũ Thị Hồng Thơm

  5

 • Nguyễn Thị Liễu

  5

 • Hà Thị Kỳ Duyên

  5

 • Nguyen Thi Thuan

  5

 • Luyen Tham

  5

 • Truong Ngoc Phu

  5

 • Pham Thi To Nga

  5