Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Vũ Công Khanh (p. Trưởng khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Kỳ Duyên

  5

 • Hoàng Văn Vượng

  5

 • Trần Anh Thắng

  5

 • NGUYEN Thi Minh Que

  4

 • Nguyen Dinh Hoang

  5

 • Lê Văn Hiển

  5

 • Nguyễn Bích

  5

 • Nguyễn Bích

  5

 • Nguyễn Bích

  5

 • Nguyễn Thị May

  5