Bạn tìm được 35 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

ThS.BSCK2. Lâm Văn Cấp (Phó khoa Laser)

5

Khoa : Laser

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK1. Vũ Tuấn Anh (Trưởng khoa Da liễu)

5

Khoa : Da Liễu

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK1. Trần Văn Định (Phụ trách khoa Da Liễu)

5

Khoa : Da Liễu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Phí khám

200.000 đ

Không thể nhận khám

ThS. Ngô Thị Liên (trưởng khoa Xét nghiệm)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Xây Dựng

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Phạm Hồng Nhung (Phó khoa Vi sinh)

5

Khoa : Vi Sinh

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

PGS.TS.BSCK2. Trần Nhân Thắng (Nguyên trưởng khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

ThS. Đỗ Thị Thanh Lụa (Phụ trách khoa Khám bệnh)

5

Khoa : Khám Bệnh

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Xây Dựng

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Lê Đức Minh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Khoa : Điều trị tổng hợp

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Trần Hải Yến (Phó khoa Xét nghiệm vi sinh)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

ThS. Lê Thị Ngân (Phó trưởng khoa Vi Sinh)

5

Khoa : Vi Sinh

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ