Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phan Thị Hoa (p. Chủ Nhiệm bộ môn Da liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu, Y học cổ truyền, Thẩm mỹ

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0