Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Vũ Tuấn Anh (Trưởng khoa Da liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0