Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Đức Minh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0