Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Khám Bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh (Trưởng khoa Đáy mắt)

5

Khoa : Đáy mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1. Nguyễn Vinh Quang (Trưởng khoa Khám Bệnh)

4.9

Khoa : Khám Bệnh

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Thủy (phó khoa khám bệnh)

5

Khoa : Điều trị tổng hợp

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết