Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Nội tổng hợp

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

Ths Bs Phan Thị Lan Anh (Trưởng Khoa khám bệnh )

5

Khoa : Nội Tim Mạch

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

Ths Nguyễn Anh Dũng ( TK Nội tiết )

4

Khoa : Nội - Nội tiết

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK2 Đặng Thị Thư Vy ( TK Tâm thần kinh-Cơ xương khớp)

5

Khoa : Nội thần kinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK1 Bùi Thị Thao ( TK Nội thận -tiết niệu - hô hấp )

5

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

Ths Hoàng Minh Quang ( TK - Nội tim )

5

Khoa : Nội Tim Mạch

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ