Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ths Bs Phan Thị Lan Anh (Trưởng Khoa khám bệnh )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1985

Phí khám : 150.000 đ

  • Trần Đình Vũ

    5

  • Mai VanNho

    5

  • Mai VanNho

    5