Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Đặng Thị Thư Vy ( TK Tâm thần kinh-Cơ xương khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp, Thần kinh-Tâm thần, Phổi hô hấp, Cơ - Xương - Khớp, Nội thần kinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bùi Thị Hạnh

  5

 • Trần Trung Hiếu

  5

 • trần văn bùi

  5

 • Trần Minh cảnh

  5

 • Phùng Thị Hương

  5

 • Phùng Thị Hương

  5

 • Nguyễn Văn Trai

  5

 • vũ quang triệu

  5

 • Ngô Khánh Toàn

  5

 • Nguyễn Văn Công

  5