Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Đặng Thị Thư Vy ( TK Nội thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp, Thần kinh-Tâm thần, Phổi hô hấp, Cơ - Xương - Khớp, Nội thần kinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Đình Khánh

  5

 • Nguyễn Việt Thọ

  5

 • Đinh Viết tuấn

  5

 • Nguyễn Tất Thiệu

  5

 • vũ đức tiến

  5

 • Bùi Quang hòa

  5

 • Pham Hồng Sơn

  5

 • Mai Xuân dũng

  5

 • Hoàng Nam

  5

 • Ìn Sùi vẫy

  5