Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Đặng Thị Thư Vy ( TK Tâm thần kinh-Cơ xương khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp, Thần kinh-Tâm thần, Phổi hô hấp, Cơ - Xương - Khớp, Nội thần kinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Công

  5

 • Nguyễn Văn Công

  5

 • Dương thị Liên

  5

 • Hoàng Văn huấn

  5

 • phạm thanh chương

  5

 • Nguyễn Xuân Tiến

  5

 • Vu Trong Tan

  5

 • Nguyen Van Luan

  5

 • Hoàng Như Ngọc

  5

 • Trần Thị Thiện

  5