Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Đặng Thị Thư Vy ( TK Nội thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp, Thần kinh-Tâm thần, Phổi hô hấp, Cơ - Xương - Khớp, Nội thần kinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vu Trong Tan

  5

 • Nguyen Van Luan

  5

 • Hoàng Như Ngọc

  5

 • Lê Phương Thảo

  5

 • Lê Thị Yên Vi

  5

 • Tô Thị Thư nhàn

  5

 • Vu Trong Tan

  5

 • Nguyen Huy đăng

  5

 • Le Quang Anh

  5

 • Nguyễn Đình Khánh

  5