Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1 Bùi Thị Thao ( TK Nội thận -tiết niệu - hô hấp )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Nội Thận - Tiết niệu, Hô Hấp, Thận - Tiết niệu, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ

  • Nguyen Duchanh

    5