Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Ths Nguyễn Anh Dũng ( TK Nội tiết )

3.5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội - Nội tiết

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Điều trị nội tiết và các rối loạn chuyển hóa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Công Tân

    2

  • Hoàng Thị Hương Giang

    5