Bạn tìm được 46 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Không thể nhận khám

BS. Trịnh Hải Anh (Phó khoa Implant)

5

Khoa : Implant

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Phó phòng Quản lý nghiên cứu khoa học)

5

Khoa : Phòng quản lý nghiên cứu khoa học

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Bùi Thị Thu Huyền (Phụ trách ĐN Răng - Hàm - Mặt)

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

Ths. Lê Hoàng Long (Phó khoa Phẫu thuật trong miệng)

5

Khoa : Phẫu thuật trong miệng

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Trần Quang Minh (PGĐ BVĐK Đống Đa-Phó khoa Đơn vị máu)

5

Khoa : Đơn vị máu

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Lê Hưng (GĐ BVĐK Đống Đa)

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Phí khám

200.000 đ