Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Hưng (GĐ BVĐK Đống Đa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0