Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Bùi Thị Thu Huyền (Phụ trách ĐN Răng - Hàm - Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ