Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

Ths. Lê Hoàng Long (Phó khoa Phẫu thuật trong miệng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật trong miệng

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Phí khám : 150.000 đ