Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Đỗ Xuân Anh (trưởng khoa Xét nghiệm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Xét nghiệm khối U đầu - mặt - cổ

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ