Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nữ 56 tuổi hơn 3 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 49 tuổi hơn 4 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 60 tuổi hơn 8 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 30 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 17 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 3
Nam 42 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 5
Nam 20 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 2
Nam 34 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 2
Nam 31 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 41 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 2
Nam 40 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 69 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 30 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 3
- tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 35 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Trả lời: 1
Nam 41 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1