Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nữ 22 tuổi hơn 4 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 5 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 26 tuổi hơn 7 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 26 tuổi hơn 7 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 34 tuổi hơn 7 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 8 ngày trước
Trả lời: 2
Nam 30 tuổi hơn 8 ngày trước
Trả lời: 2
Trả lời: 0
Trả lời: 1
Nữ 29 tuổi hơn 17 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 0 tuổi hơn 19 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 28 tuổi hơn 20 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 29 tuổi hơn 23 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 23 tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 27 tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 38 tuổi hơn 28 ngày trước
Trả lời: 1
Nam - tuổi hơn 28 ngày trước
Trả lời: 1