Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

-; hơn 2 tháng trước

Gấp gấp

Trả lời 0

Tôi đau tim quá và rất cần nói chuyện với anh Kỷ GĐ đài VOV.

BÌNH LUẬN (0)

Trả lời