Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Khám Bệnh

Sắp xếp theo

Không thể nhận khám

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK nội Cơ -Xương - Khớp )

5

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí khám

250.000 đ

Đang nhận khám

TS. Nguyễn Minh Đức

5

Khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

TS. Nguyễn Minh Hải (CNK khoa Hô hấp)

5

Khoa : Hô Hấp

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí khám

150.000 đ