Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK Khớp và Nội tiết )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Thị Ngoan

  5

 • Đặng Thị mơ

  5

 • Nguyễn Văn Lâm

  5

 • Vũ Văn Cương

  5

 • Nguyễn Năng Đồng

  5

 • Ha Trong hanh

  5

 • Le Nga

  5

 • Ho Ty Hung

  5

 • Trịnh Văn Điều

  5

 • Mai trung Kiên

  5