Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK Khớp và Nội tiết )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Văn Sơn

  5

 • Nguyen Thi Phuong Lan

  5

 • Nguyen Văn bình

  5

 • Bùi Quang Huỳnh

  5

 • Phùng Tuấn

  5

 • Nguyen Khac Quang

  5

 • Nguyễn Thành Long

  5

 • Phan Kiểm Điểm

  5

 • Nguyễn Chí Thanh

  5

 • Huỳnh Thanh Dũng

  5