Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK Khớp và Nội tiết )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Le Thanh Binh

  5

 • Bùi Quốc Tuấn

  5

 • Bùi Quốc Tuấn

  5

 • Nguyễn Thị Tình

  5

 • Nguyễn Thị Phe

  5

 • Trần Anh Dũng

  5

 • Dao Trung quan

  5

 • Mai trung Kiên

  5

 • Bế Văn Chính

  5

 • Le Nga

  5