Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK nội Cơ -Xương - Khớp )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Vinh

  5

 • nguyên văn huy

  5

 • Phạm Việt Dũng

  5

 • Đỗ Minh Họa

  5

 • Phạm Việt Dũng

  5

 • Đặng Thành Nam

  5

 • Nguyen Minh Nhut

  5

 • Nguyễn Văn Thơ

  5

 • Văn Thanh Tâm

  5

 • Bùi Đình Hoán

  5