Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK nội Cơ -Xương - Khớp )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Điền

  5

 • hoang bich thuy

  5

 • Pham Van Chien

  5

 • bui phuong ly

  5

 • Bùi Quang Huỳnh

  5

 • Phạm Ngọc Thạch

  5

 • Nguyễn Tiến Mậu

  5

 • Hứa Vũ Phong

  5

 • Phạm Việt Dũng

  5

 • Vũ Văn Phương

  5