Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Hải (CNK khoa Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Bệnh Phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Hùng

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Ngọc Cường

  5

 • Nguyễn Ngọc Cường

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Lê Đình Tuấn

  5

 • Phạm Lê Minh Châu

  5

 • Trần Ánh Dương

  5

 • Nguyễn Quang Phiên Quang Phiên

  5