Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Hải (CNK khoa Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Bệnh Phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Thiềm

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Lê Quang Lương

  5

 • Vũ Duy Hoàn

  5

 • Pham Steven

  5

 • Lê Thành Trí

  5

 • Thị Hoàng Lan Lê

  5

 • Trần Thị Hơi

  5

 • Duong Xuan Huệ

  5

 • Nguyen Tuthanh

  5