Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Hải (CNK khoa Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Bệnh Phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • le thi minh huong

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Minh Tuyên

  5

 • Đồng Thị Thiên Nga

  5

 • Phạm Quang Hải

  5

 • Nguyễn Thị Thiềm

  5