Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Hải (CNK khoa Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Bệnh Phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thanh Ngọc

  5

 • Nguyen Nguyen Nhat Le Quang

  5

 • Kiem Ngoc

  5

 • Nguyễn Thanh Ngọc

  5

 • Nguyen Dinh Chung Nguyen Dinh Chung

  5

 • Đăng Van Hai

  5

 • Nguyễn Hồng Lương

  5

 • Phan Thị Thu Hồng

  5

 • Đàm Vũ Hải

  5

 • Phan Thị Thu Hồng

  5