Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Minh Hải (CNK khoa Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Bệnh Phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Tuấn

  5

 • Nguyễn Kỳ Minh Trí

  5

 • vũ trọng đat

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • le thi minh huong

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Minh Tuyên

  5