Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108 - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Mai Đắc Kiên

  5

 • HOÀNG KIM XUYẾN

  5

 • Đoàn Văn Hải

  5

 • Nguyễn Thành Thi

  5

 • Nguyễn Vantap

  5

 • Nguyen Thuy Nga

  5

 • Vi Hồng Hải

  5

 • Nguyễn Thị Oanh

  5

 • Luong Thi Phu

  5

 • Luong Thi Phu

  5