Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Minh Đăng

  5

 • HOÀNG THỊ DỊU

  5

 • hoàng văn

  5

 • hoàng văn

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • Nguyen Van Quy

  5

 • Đoàn Văn Thái

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Nguyễn Việt Thọ

  5