Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Ngọc Trai

  5

 • Nguyễn Thế Nghĩa

  5

 • Nguyễn Nhất Vũ

  5

 • Văn Đăng bắc

  5

 • Nguyen Thi bich huyen

  5

 • Nguyễn Phước Lộc

  5

 • Nguyễn Phước Lộc

  5

 • Lê Văn Phúc

  4

 • Võ Mạnh Bảy

  5

 • nguyen xuanlong

  5