Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Minh Đức

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Phạm Văn Tráng

  5

 • Đào Viết Thắng

  5

 • Văn Tưởng Lê

  5

 • Văn Tưởng Lê

  5

 • le anh tuan

  5

 • Tran Minh Khue

  5

 • Võ Văn Toàn

  5

 • Trần Thị Thanh Huyền

  5

 • Lưu phước vinh

  5