Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Tạ Xuân Thủy

  5

 • Đỗ Văn sắc

  5

 • Dang Lê

  5

 • Trịnh Quốc toản

  5

 • Phạm Thị Hằng Ngân

  5

 • Le Van Tin

  5

 • Le Van Tin

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • Phạm Thị Hằng Ngân

  5

 • Nguyễn Thế Nghĩa

  5