Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Võ Mạnh Bảy

  5

 • nguyen xuanlong

  5

 • Nguyễn Kim Quý

  5

 • Lê Thành

  5

 • Đoàn Văn Hải

  5

 • BUI DUC DUY THINH

  5

 • Văn Đăng bắc

  5

 • Phùng Anh tuấn

  5

 • Phạm Hữu duẩn

  5

 • Nguyễn Thị Xuân

  5