Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Minh Đức

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ

 • Đặng Đình Phương

  5

 • Nguyễn Bá Luân

  5

 • Nguyễn Tiến Điệp

  5

 • Nguyen Thong cu

  5

 • Văn Tưởng Lê

  5

 • Nguyễn Việt Thọ

  5

 • Hoàng Nam

  5

 • hoang the long

  5

 • trần việt tiến

  5

 • Trần khắc ánh

  5