Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh, COVID-19

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Nguyễn Tiến Điệp

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Nguyễn Thế Phong

  5

 • Nguyễn Thế Phong

  5

 • Trinh Hien

  5

 • Nguyễn ĐỨC HUY

  5

 • Nguyễn Thị Đăng Thuần

  5

 • Lê Thị Kim Ngâu

  5

 • Lê Thị Kim Ngâu

  5