Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Đức

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội thần kinh

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Văn Nghĩa

  5

 • Lương Thái Hoàng

  5

 • Tran Danh Thang

  5

 • Nguyễn Duy Thắng

  5

 • Tăng Văn Dân

  5

 • Nguyễn Tuấn Long

  5

 • Hoàng Tuấn Anh

  5

 • Đinh Thị Thùy Quyên

  4

 • Nguyễn Thái Vĩnh

  5

 • Trinh Quoc Dat

  5