Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Sản - Phụ khoa

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Lan ( TK Phụ khoa )

5

Khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2 Vũ Thị Dung ( TK Sản-khám bệnh theo yêu cầu)

5

Khoa : Sản

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hường ( TK sản )

5

Khoa : Sản

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ