Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Lan ( TK Phụ khoa )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Khoa

Chuyên khoa : Sản khoa, Phụ Khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đinh Bình Nguyên

    5

  • Ngô Phạm Ánh Hiền

    5

  • Hoàng Thị Luyến

    5

  • Phạm Duy Bảo Ngọc

    5

  • Nguyễn Thị Mõng

    5

  • Duong Thi yen

    5

  • Nguyen Quynhanh

    5

  • Nguyễn Ngọc Nguyên

    5

  • Nguyễn Thị Hải Phượng

    5