Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Lan ( TK Phụ khoa )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Khoa

Chuyên khoa : Sản khoa, Phụ Khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đinh Bình Nguyên

  5

 • Ngô Phạm Ánh Hiền

  5

 • Hoàng Thị Luyến

  5

 • Phạm Duy Bảo Ngọc

  5

 • Nguyễn Thị Mõng

  5

 • Duong Thi yen

  5

 • Nguyen Quynhanh

  5

 • Nguyễn Ngọc Nguyên

  5

 • Nguyễn Thị Hải Phượng

  5