Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hường ( TK sản )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Thao Tran

  5

 • Vũ Thị Hồng Thơm

  5

 • Nhi Nguyễn Hà

  5

 • Vũ Thị Mỹ Chinh

  5