Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hường ( TK sản )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Thao Tran

  5

 • Vũ Thị Hồng Thơm

  5

 • Nhi Nguyễn Hà

  5

 • Vũ Thị Mỹ Chinh

  5